Maatwerk

Het Beekdal Lyceum daagt je uit de wereld buiten de gebaande paden te ontdekken. Onze topsporters en topdansers volgen al een maatwerkrooster om hun opleiding en trainingen te combineren. Ook als je geen topsporter of -danser bent, zijn er steeds meer keuzemogelijkheden. 

Voorbeelden van maatwerk:

  • Een extra vak volgen, binnen of buiten het Beekdal Lyceum. 
  • Een vak eerder afsluiten (een jaar eerder examen doen). 
  • Een vak op een hoger niveau doen (bijvoorbeeld als havo-leerling Engels op vwo-niveau afronden). 
  • Een aangepast rooster. 
  • Zie voor het volgen van een extra vak buiten het Beekdal Lyceum ook de ‘Q-Highschool’ in de ze schoolgids. 
  • Jij kunt zelf maatwerk inzetten als je een uitdaging zoekt of nodig hebt. Jouw docenten worden altijd bij het keuzeproces betrokken en we hebben een maatwerkcoördinator op school die je erbij helpt. 

Maatwerk is ook mogelijk als je specifieke ondersteuning nodig hebt. Hiervoor hebben we een ondersteuningscoördinator op school.